Wymagania dotyczące dokumentów towarzyszących przesyłce

Faktura:
 1. Musi być załączona ORYGINALNA faktura handlowa - (PRO FORMA akceptowana
  tylko dla przesyłek bezpłatnych - próbki, powrót z naprawy itp.       
  wymagane pisemne oświadczenie odbiorcy)                               
 2. Faktura musi zawierać:                                                
 3. numer i datę wystawienia
 4. pełny adres nadawcy i odbiorcy
 5. wszystkie pozycje zawarte w przesyłce muszą być wyspecyfikowane z ilością, wartością za sztukę
 6. walutę i wartość ogółem
 7. warunki dostawy na podstawie INCOTERMS 2000 /np. DDU Warszawa/ brak określonych warunków dostawy bądź nieprawidłowe określenie spowoduje doliczenie kosztów transportu na podstawie stawek IATA - zwiększy wartość celną towaru.
 8. jeśli towar ma pochodzenie preferencyjne - formułę preferencyjną
 9. kraj pochodzenia, brak kraju pochodzenia powoduje naliczenie podwojonej maksymalnej stawki celnej

W sprawie informacji o aktualnie obowiązujacych przepisach (normy, ograniczenia, wymagane dokumenty) prosimy o kontakt z naszą agencją celną
customs@rgw-express.plDokumenty wymagane do zgłoszenia celnego:
Firmy Osoby prywatne