Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego dla firm:
  1. Upoważnienie dla naszej agencji w ORYGINALE - Druk
  2. powinno być podpisane czytelnie przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z rejestrem handlowym lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, UCZELNIE - Rektor /status/
  3. skreślenie jednego z punktów od A-F na upoważnieniu oznacza jego charakter SZCZEGÓLNY
  4. Zaświadczenie o regonie, nadaniu NIP, RH lub wpis do ewidencji - kopie faxem
  5. W przypadku niezgodności adresu na zaświadczeniu o numerze NIP, prosimy o dostarczenie kopii formularza NIP-2 lub NIP-5
  6. W przypadku różnic między adresem na fakturze, a adresem na regonie firmy, prosimy o pisemne wyjaśnienie adresowane do U.C. /dotyczy również rozbieżności w pełnej nazwie firmy/.
  7. Tłumaczenie faktury. Należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej. Prosimy również podać przeznaczenie towaru, materiał z którego jest wykonany. W przypadku gdy towar jest elementem maszyny lub urządzenia, prosimy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie. Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej.

Ze względu na zmienięjace się przepisy w celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt naszę agencję celnę customs@rgw-express.pl