Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego dla osob prywatnych:
  1. Upoważnienie dla naszej agencji w ORYGINALE - Druk
  2. powinno być podpisane czytelnie
  3. skreślenie jednego z punktów od A-F na upoważnieniu oznacza jego charakter SZCZEGÓLNY
  4. Kopia z dokumentu tożsamości - 2 i 3 strona dowodu osobistego, oraz strona z numerem dowodu i adresem zameldowania
  5. Bagaż wysłany w ślad za podróżnym - kopia biletu, stempel w paszporcie z datą przekroczenia granicy
  6. Mienie przesiedleńcze import - dokument z konsulatu potwierdzający pobyt w kraju ponad 1 rok
  7. Tłumaczenie faktury. Należy podać polską nazwę towaru umożliwiającą taryfikację celną, imię, nazwisko i numer dowodu tożsamości osoby tłumaczącej. Prosimy również podać przeznaczenie towaru, materiał z którego jest wykonany. W przypadku gdy towar jest elementem maszyny lub urządzenia, prosimy podać nazwę urządzenia lub jego przeznaczenie. Prosimy o propozycję kodu taryfy celnej.

Ze względu na zmieniające się przepisy w celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt z naszą agencją celną customs@rgw-express.pl